sâmbătă, 2 iunie 2012

Compozitie urbana zona Timpuri Noi


            Situl studiat este localizat in sectorul 3, in zona pericentrala a municipiului Bucuresti, pe o izocrona de 5-10 minute fata de Cartierul Tineretului si 15-20 de minute de Piata Unirii, relationandu-se cu zona Tineretului prin Bd. Gheorghe Sincai si cu Piata Unirii prin Splaiul Unirii/ Splaiul Dambovitei. De altfel, zona de studiu este strabatuta de la nord-vest la sud est de raul Dambovita.
            Situl dat se invecineaza la nord cu Piata Unirii, respectiv Bd. Unirii, la sud cu Cartierul Vacaresti si Parcul Vacaresti, la vest cu Cartierul Tineretului si Parcul Tineretului respectiv Parcul Carol, iar la est cu Bd. Marasesti continuat cu Calea Dudesti.
            Zona este deservita de axe majore de circulatie  si anume:
-       pe directia NV-SE Splaiul Unirii/ Splaiul Dambovitei creaza legatura intre zona de studiu (cartierul Timpuri Noi) si Piata Unirii, Bd. Unirii in nord, respectiv Cartierul Vacaresti in sud.
-          pe directia V-E, Bd Gheorghe Sincai continuandu-se cu Bd. Nerva Traian dupa intersectia de la Timpuri Noi, creaza o legatura intre zona de studiu si Cartierul Tineretului, la vest, si Bd. Marasesti,
respectiv Bd. Unirii la est.

Imaginea zonei


            Zona intersectiei Timpuri Noi este caracterizata prin urmatoarele atributeprezenta in imediata vecinatate a unui curs important de apa (raul Dambovita putand reprezenta un element major ce poate valorifica contextul compozitional), amplasarea pe artere importante in cadrul orasului ( Splaiul Unirii/ Splaiul Dambovitei realizand o buna legatura cu zona centrala a orasului- Piata Unirii, pe o izocrona de doar 10-15 minute, respectiv Bd. Gh. Sincai- Bd. Nerva Traian  realizand legatura sitului cu o importanta zona verde in cadrul orasului- Parcurile Tineretului, Carol, respectiv cu zona centrala si cartiere din zona pericentrala pe o izocrona de 5-10 minute), buna accesibilitate in cadrul orasului. De altfel, intersectia de la Timpuri Noi (intersectia Splaiului Dambovitei cu Bd. Gh.Sincai- Bd. Nerva Traian respectiv Calea Vacaresti) cu trecere peste raul Dambovita, prezinta perspective vizuale panoramice ample.
            Compozitional, spatiul este configurat de doua elemente de dominanta: o dominanta de masa/de volum reprezentata de complexul universitar “Dimitrie Cantemir- Nicolae Titulescu-Titu Maiorescu” avand regim de inaltime P+2, ocupand o suprafata considerabila si avand un front continuu lung, remarcat atat prin perceptie statica din intersectie, dar, mai ales prin perceptie dinamica parcurgand prima parte din Calea Vacaresti, respectiv Splaiul Dambovitei, si o dominanta de inaltime, legata din punct de vedere functional de cea dintai dar din punct de vedere volumetric contrastand cu aceasta- caminul universitatii Titu Maiorescu, avand un regim de inaltime de P+10.
            Cele doua dominante (de masa si de inaltime) se afla intr-un PLAN SECUND, privind din intersectie.
            In PLAN INDEPARTAT putem percepe de pe podul de pe Dambovita complexul rezidential Asmita Gardens ca si CAPAT DE PERSPECTIVA si REPER DE INALTIME.
            Din punct de vedere al caracterului functional al zonei, zona de studiu are un caracter eterogen, cuprinzand functiuni precum LOCUIRE (locuire colectiva-locuinte P+8-P+10 si locuinte individuale P-P+2, o mare parte tesut vechi, degradat), COMERT (Piata “Timpuri Noi”), EDUCATIE (dintre care ca reper la nivel de oras, este ansamblul universitar “Dimitrie Cantemir- Nicolae Titulescu-Titu Maiorescu”, precum si invatamant liceal-Colegiul Tehnic “Petru Rares, invatamant primar-in vecinatate: Scoala Gen. Nr 81, in zona de studiu Scoala Ajutatoare nr.3), INDUSTRIE (Biofarm-ind. farmaceutica si Timpuri Noi-fabrica motoare si compresoare, au mai existat si alte fabrici precum Fabrica de Paine “Victoria” si Intreprinderea de incaltaminte “Dambovita” , actualmente desfiintate).
            Reperele in zona sunt, mai ales de natura functionala si anume-EDUCATIE (complexul universitar “Dimitrie Cantemir- Nicolae Titulescu-Titu Maiorescu”, caminul apartinand acestuia- ambele repere in cadrul orasului, liceul (Colegiul Tehnic “Petru Rares”), Scoala Ajutatoare nr. 3- ambele repere in cadrul orasului, Scoala Generala nr 97-reper la nivel zonal, COMERT (Piata “Timpuri Noi”- mai mult la nivel de zona), CULTE (Biserica Sf. Apostoli-la nivel de zona) si mai mult sau mai putin de actualitate, candva repere de mai mare importanta- reperele ce privesc INDUSTRIA (in momentul de fata Biofarm-ind. farmaceutica si Timpuri Noi-fabrica motoare si compresoare).


Tema proiectului

            Problema pe care o ridica zona de studiu o constituie lipsa unui prim plan valoros, lipsa unor elemente construite care sa creeze unitate compozitionala. Proiectul de fata are in vedere, in urma studiului amplasamentului, propunerea unor volume pe siturile aflate in prim plan pentru a crea capete de perspectiva valoroase, contraste, unitate compozitionala.
            Astfel, s-au propus pentru a fi construite doua amplasamente, ambele in prim plan de perspectiva din intersectia de la Timpuri Noi- unul in fata complexului universitar, celalat in fata caminului.
            Prin propunerile ulterioare pentru aceste situri se va urmari rezolvarea disfunctiilor existente in cadrul zonei si punerea in valoare a calitatilor (terenurile alese pentru constructie au o buna localizare, buna accesibilitate, sunt percepute direct din intersectie, prezinta  perspective vizuale favorabile etc).
            Se va tine cont de reperele determinate (centrul universitar, caminul acestuia), de potentialul de dezvoltare al unor areale din zona (fabrica Timpuri Noi) precum si de imaginea de ansamblu a zonei.
            Convenabil pentru amplasamentele date, avand suprafete ce depasesc 1000 mp si aflandu-se in prim plan in perspectiva vizibila din intersectia de la Tmpuri Noi, ar fi procente de ocupare a terenului (POT) cuprinse intre 70% si 90% si coeficienti de utilizare a terenului (CUT) intre 3,5 si 9, considerand regimul de inaltime al volumelor propuse intre P+2 si P+10 (”extremele” date de complexul universitar si caminul acestuia).


Propuneri volumetrice


Proiect Compozitie Urbana, anul IV, 2010-2011,  Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Bucuresti, Facultatea de Urbanism, sectia Proiectare si Planificare Urbana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu