marți, 26 iunie 2012

Aviz oportunitate campus studentesc in Targu Mures


Se avizează oportunitatea intocmirii documentatiei PUZ Calea Sighisoarei- Campus studentesc în scopul stabilirii reglementărilor urbanistice necesare organizării, amenajării, modernizării si construirii conform normelor specifice actuale .

            Teritoriul de studiat are o suprafaţă de. 6 ha si cuprinde terenurile situate între Calea
Sighisoarei,Universitatea Dimitrie Cantemir si Jandarmerie. Terenul este situat în intravilanul municipiului Târgu Mureş, la sud-est, în cartierul Tudor Vladimirescu. Terenul este accesibil dinspre latura nordică prin două străzi care fac legatura cu cartierul Tudor Vladimirescu.

Categoria functională de incadrare conform PUG este UTR= CB2:subzona invatamant universitar si pol de cercetare.Prin regulamentul aferent PUG se impune o retragere de 10 m faţă de aliniamentul Căii Sighişoarei, POT maxim fiind 20%, iar CUT maxim 0,3.

Functiunile admise sunt: spatii pentru invatamant superior, auditoriu academic, servicii universitare, biblioteca,-mediateca, camine, restaurante, birouri si ateliere de intretinere, spatii sociale si medicale pentru studenti, spatii acoperite si descoperite pentru sport si loisir, locuinte pentru profesori si profesori-vizitatori, club profesori, comert, servicii personale, parcaje; spatii pentru cercetare in profile legate de cele ale invatamantului superior din campus.
Functiuni interzise: orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezinta riscul indepartarii investitorilor interesati; activitati prodctive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, constrctii provizorii de orice natura, depozitare en-gros, depozitari de materiale refolosibile, lucrari de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate, orice lucrare de terasament care poate sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.
Aliniamente: In UTR 'CB2' se va asigura o retragere a cladirilor de minim 10 m de la aliniament, iar retragerile fata de limitele posterioare se vor stabili conform PUZ sau studiilor de specialitate avizate conform legii.
Distantele dintre cladiri vor respecta normele specifice; in absenta acestora se va respecta o distanta egala cu jumatate din inaltimea celei mai inalte sar nu mai putin de 6 m.
Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4 m.

În conformitate cu tema de proiectare se propune mentinerea incadrării functionale in UTR=CN2 cu explicitarea organizării urbanistice a incintei, circulațiilor si incadrarea în normele de protectie a mediului, etc.
Reglementările urbanistice vor fi stabilite în corelare cu vecinătățile, volumetria si dispunerea clădirilor urmând să valorifice amplasarea adiacentă unei artere majore de circulație.
Se recomandă rezolvarea circulației, astfel încât să permită accesul/ iesirea din incintă fără afectarea fluenței traficului, luând în considerare importanța Soselei de Centura si vecinătatea cu Bd. 1 Decembrie prin care se va asigura legătura cu centrul orasului.
În vederea aprobării documentația PUZ se va supune consultării populației in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 cu modificările si completatările ulterioare.

Situatia existemta- incadrare in oras, vecinatati, incadrare in P.U.G.

Situatia existenta- functiuni

Declivitatea terenului
Circulatii existente
Regim juridic
Tendinte de dezvoltare locala

Circulatii propuse
Plan reglementari

ILUSTRARE PROPUNERE
Proiect curs Documentatii de Urbanism, anul I, 2011-2012,  Master Proiectare Urbana + Master Mobilitate Urbana, Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Bucuresti, Facultatea de Urbanism

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu